Thon Eiendom - Nordby Shoppingcenter

Omsättning

Nordby Shoppingcenter omsatte 4 275 miljoner kronor 2017, en markant ökning jämfört med 2016.

År Omsättning Ändring
2013 3 941 000 000
2014 3 986 000 000 1%
2015 4 052 000 000 1,6%
2016 4 085 000 000 1%
2017 4 275 000 000 4,6%
- 0 -